DESTINATION FRAMTIDEN – I JAKTEN PÅ NY ENERGI

Att ta tillvara och dela på jordens resurser är viktigt för vår gemensamma framtid. Vi tror på kraften hos dagens ungdom och vill därför låta dem vara med och skapa framtidens energilösningar.

Spänningssökarna är en årligt återkommande tävling för elever i årskurs 9 i Lund, Eslöv, Hörby och Lomma som Kraftringen arrangerar. Årets tävling avgörs under höstterminen 2019. Syftet är att öka elevernas kunskaper kring energi och miljö, samtidigt som de får använda sin kreativitet till att ta fram innovativa lösningar på temat hållbar energi.

Klasserna får visualisera sina bidrag som sedan bedöms av Kraftringen, allmänheten och därefter av två jurygrupper som består av studenter på LTH och politiker från Kraftringens ägarkommuner. Den segrande klassen vinner en tredagarsresa till Berlin.

Läs mer om tävlingsreglerna här.