FAKTA & INSPIRATION

För att lösa ditt uppdrag behöver du samla mer information om respektive område.
Här är några sidor som kan ge dig en bra start!

Uppdrag 1
Hur kan solceller lösa familjens energibehov?
www.kraftringen.se/Privat/Solceller
www.bengtsvillablogg.info

Uppdrag 2
Vad är hållbar utveckling?
www.sopor.nu

Uppdrag 3
Är elbilar framtidens transportmedel?
www.miljofordon.se/fordon/sa-fungerar-elbil
www.laddaelbilen.se/elbilar/fakta-om-elbilar/faq-om-elbilar-6407563

Uppdrag 4
Hur fungerar vindkraft?
www.vind.kraftig.se
https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/elsystemet/produktion/vindkraft
www.vindkraftsportalen.se

Uppdrag 5
Hur skapas fjärrvärme?
https://www.kraftringen.se/privat/uppvarmning/fjarrvarme
https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/fjarrvarme